ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

สืบเนื่องจากนวนิยายของคิมซากัสส์

ยุทธการภูขวาง
          ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๑๕ กำลังพลของ กองพันส่งทางอากาศที่ ๑ หน่วยรบเฉพาะกิจศูนย์สงครามพิเศษจำนวน ๒ กองร้อยปืนเล็กส่งทางอากาศ(เพิ่มเติมกำลัง)ภายใต้การนำของ พันโท บำรุง  ดิษบรรจง  ผู้บังคับกองพันส่งทางอากาศที่ ๑ ได้ออกปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่เขตรอยต่อ ๓ จังหวัด(พิษณุโลก,เพชรบูรณ์และเลย)ตามแผนยุทธการภูขวาง โดยขึ้นการบังคับบัญชาต่อ พลโท สำราญ แพทยกุล ผู้อำนวยการฝึกร่วม ปี ๑๕ ได้ปะทะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หลายครั้ง ซึ่งจะนำมากล่าวเฉพาะครั้งสำคัญ ๆ ดังนี้.-
          เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๑๕ กองพันส่งทางอากาศที่ ๑ ได้รับคำสั่งให้เข้าปฏิบัติการกวาดล้างกำลัง,แหล่งสะสมเสบียง,อาวุธยุทโธปกรณ์และพืชไร่ทุกชนิดของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ปฏิบัติการ ’’สิงห์เพชร’’ ร่วมกับกองกำลังพลของหน่วยรบเฉพาะกิจศูนย์สงครามพิเศษ โดยได้เคลื่อนย้ายกำลังพลด้วยยานยนต์จากฐานปฏิบัติการบ้านแคมป์สน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พิกัด คิวยู.๑๕๐๕๓๗ ไปตามเส้นทางถนนสายหล่มสัก-พิษณุโลก ครั้นถึงทางแยกเข้าบ้านห้วยทรายใต้ ได้เคลื่อนย้ายต่อไปตามเส้นทางถนนผ่านบ้านห้วยทรายใต้และบ้านห้วยทรายเหนือตามลำดับ จากนั้นไปลงรถที่บริเวณฐานห้วยทรายเหนือ แล้วเคลื่อนที่ด้วยเท้าไปตามเส้นทางในภูมิประเทศเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ที่หมาย ๔ บ้านแม้วข้อโป(หมู่บ้านร้าง)บริเวณพิกัด คิวยู.๑๕๖๙ ต่อมาเมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๑๕ เวลาประมาณ ๐๘๓๐ กำลังพลของ กองร้อยปืนเล็กส่งทางอากาศที่ ๑ กองพันส่งทางอากาศที่ ๑ ภายใต้การนำของ ร้อยโท เยี่ยม  บุญยสัมพันธ์  ผู้บังคับกองร้อย ได้ปะทะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จำนวน ๑๐-๑๕ คน บริเวณพิกัด คิวยู.๐๕๘๖๓๒ บ้านแม้วข้อโป อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก   ในขณะที่ฝ่ายเรา จะดำเนินการรับเสบียงเพิ่มเติมจากหน่วยเหนือ  ซึ่งฝ่ายตรงข้ามได้ยึดพื้นที่เป็นเนินข่มฝ่ายเรา  ระดมยิงเข้าหาฝ่ายเราด้วยอาวุธชนิดต่าง ๆ อย่างหนาแน่น รุนแรง เพื่อก่อกวน ขัดขวางการสร้างสนามรับของ ของฝ่ายเรา ถึงแม้ภูมิประเทศจะเกื้อกูลต่อฝ่ายตรงข้ามเพียงใดก็ตาม ฝ่ายเราก็ไม่ได้ย่อท้อหรือเกรงกลัวต่ออันตรายและอุปสรรคใด ๆ ได้ดำเนินกลยุทธรุกคืบหน้าฝ่าห่ากระสุนของฝ่ายตรงข้ามเข้าทำการผลักดัน,กวาดล้างฝ่ายตรงข้ามอย่างองอาจ กล้าหาญ การปะทะต่อสู้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ในขณะที่ฝ่ายเราพยายามรุกคืบหน้าเข้าหาฝ่ายตรงข้าม ปรากฏว่าฝ่ายเราได้เหยียบกับระเบิดและพลัดตกลงไปในหลุมขวากที่ฝ่ายตรงข้ามขุดดักไว้ ได้รับบาดเจ็บ ๑ นาย แต่ฝ่ายเราก็ไม่ได้ชงักหรือหยุดยั้ง ได้ทิ้งกำลังพลส่วนหนึ่งทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ แล้วนำกำลังส่วนใหญ่รุกไล่ฝ่ายตรงข้ามต่อไป จนกระทั่งต่อมาอีกประมาณ ๓๐ นาที หลังจากที่ฝ่ายเราถูกกับระเบิด ฝ่ายเราได้ดำเนินกลยุทธรุกด้วยระเบิดขว้างสังหาร เอ็ม. ๒๖ เป็นผลให้ฝ่ายตรงข้ามสงบการยิงลงทันที ฝ่ายเราได้กระจายกำลังขยายแนวและเคลื่อนที่ประกอบการยิงเข้าหาฝ่ายตรงข้าม แต่ปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามได้ถอยร่นออกไปจากบริเวณที่วางตัวและทำการยิงลงมาจากสันเขาอย่างประปราย ต่อจากนั้นก็หลบหนีไป จากการตรวจค้นบริเวณที่ปะทะครั้งนี้ ได้พบรอยเลือดและร่องรอยการลากกันไปเป็นทางหลายทาง คาดว่าฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก สำหรับฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บสาหัส ๑ นาย
          เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๑๕ เลาประมาณ ๑๗๓๐กำลังพลของ กองร้อยปืนเล็กส่งทางอากาศที่ ๒ ฯ ภายใต้การนำของ  ร้อยโท ประสงค์  เจริญใจ  ผู้บังคับกองร้อย ได้ถูกผู้ก่อการร้าย ฯ ไม่ทราบจำนวนยิงมาจากบริเวณพิกัด คิวยู.๑๓๘๖๙๘ ฝ่ายเราได้ทำการยิงโต้ตอบทันที การปะทะดำเนินไปย่างประปรายประมาณ ๑ นาที  ฝ่ายตรงข้ามได้หลบหนีไป   ผลจากการปะทะฝ่ายเราปลอดภัย   แต่มาทราบผลความเสียหายของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งจากการตรวจค้นพื้นที่ที่ปะทะ ได้พบปลอกกระสุนปืนลูกซอง จำนวน ๓ ปลอก และปลอกกระสุนปืนเล็กอีกจำนวนหนึ่ง คาดว่าผู้ก่อการร้าย ฯ มีกำลังประมาณ ๓ – ๕ คน
          เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๕ เวลาประมาณ ๐๗๐๐ กำลังพลของร้อยปืนเล็กส่งทางอากาศที่ ๒ ฯ ได้ปะทะกับผู้ก่อการร้าย ฯ ไม่ทราบจำนวนที่บริเวณพิกัด คิวยู.๑๕๒๖๙๔ ในขณะทำการลาดตระเวนค้นหาและระวังป้องกันรอบฐาน การปะทะประมาณ ๒ นาที ฝ่ายเราปลอดภัยและไม่ทราบความเสียหายของฝ่ายตรงข้ามเมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๕ เวลาประมาณ ๐๙๓๐ กำลังพลของ กองร้อยปืนเล็กส่งทางอากาศที่ ๒ ฯ ได้ปะทะกับผู้ก่อการร้าย ฯ จำนวน ประมาณ ๓-๔ คน ที่บริเวณพิกัด คิวยู.๑๔๕๖๙๔ ขณะจะดำเนินการรับการสนับสนุนเสบียงทางอากาศ ฝ่ายเราได้ดำเนินกลยุทธผลักดันฝ่ายตรงข้ามออกไปจากบริเวณสนามรับของได้ เมื่อการปะทะต่อสู้ดำเนินไปได้ประมาณ ๒ นาที จากการตรวจค้นบริเวณที่ปะทะปรากฏว่าได้พบปลอกกระสุนปืนเล็กและกระสุนลูกซอง กับกองเลือดและร่องรอยการลากกันไปเป็นทาง ๑ แห่ง คาดว่าผู้ก่อการร้าย ฯ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ๑ คน ส่วนกำลังของฝ่ายเราถูกกระสุนปืนของฝ่ายตรงข้ามที่มือซ้าย บาดเจ็บสาหัส ๑ นาย นอกนั้นปลอดภัย
          เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๑๕ เวลาประมาณ ๐๘๑๕ กำลังพล กองร้อยปืนเล็กส่งทางอากาศที่ ๑ กองพันส่งทางอากาศที่ ๑ ได้เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือกำลังชุดลาดตระเวนของกองกำลังหน่วยรบเฉพาะกิจศูนย์สงครามพิเศษ ซึ่งปะทะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ประมาณ ๑๕-๒๐ คน ที่บริเวณพิกัด คิวยู.๑๕๐๖๙๖ ปรากฏว่ากำลังพลดังกล่าวถูกฝ่ายตรงข้ามยิงเสียชีวิต ๑ นาย และไม่สามารถนำศพผู้เสียชีวิตออกมาได้ เนื่องจากถูกฝ่ายตรงข้ามกดกันอย่างหนัก ในระหว่างการเคลื่อนที่ เข้าไปเชื่อมบรรจบกับกำลังของชุดลาดตระเวนนั้น ฝ่ายตรงข้ามได้ระดมยิงสกัดกั้น,ขัดขวางการปฏิบัติการของฝ่ายเราด้วยปืนเล็กและจรวดอาร์พีจี อย่างหนาแน่น  รุนแรง แต่ฝ่ายเราไม่ได้เกรงกลัว ได้ทำการยิงตอบโต้อย่างหนาแน่นและรุนแรงเช่นเดียวกัน พร้อมกันนั้นก็ได้ดำเนินกลยุทธรุกคืบหน้าประกอบการยิงเข้าหาฝ่ายตรงข้ามอย่างองอาจกล้าหาญและรวดเร็วโดยไม่ได้เกรงกลัวอันตราย การปะทะจึงทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ แต่ฝ่ายเราก็ไม่ได้หวั่นไหวหรือหยุดชงัก ยังคงเคลื่อนที่รุกไปข้างหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งสามารถเข้าเชื่อมบรรจบกับกำลังพลของชุดลาดตระเวนนั้นได้ แต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น ฝ่ายเรารุกคืบหน้าผ่านชุดลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติการกวาดล้าง,ทำลาย สังหารและผลักดันฝ่ายตรงข้ามต่อไป เป็นผลให้ฝ่ายตรงข้ามเสียขวัญ เนื่องจากอาจคาดไม่ถึงว่าฝ่ายเราจะเข้าปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด จึงได้รีบผละออกจากที่มั่นและถอนตัวหลบหนีไปทางหุบเขาทางด้านซ้ายมือ ฝ่ายเราได้ใช้ เอ็ม.๗๙ ยิงสกัดกั้นการหลบหนีของฝ่ายตรงข้ามได้ไล่ติดตามไป  ฝ่ายตรงข้ามได้ขัดขวางการไล่ติดตามของฝ่ายเราเป็นระยะ ๆ และสลายตัวหลบหนีไป เมื่อการปะทะต่อสู้ดำเนินไปได้ประมาณ ๓๐ นาที จากการเข้าตรวจค้นในบริเวณพื้นที่ปะทะ ได้พบรอยเลือดหยดบนพื้นดิน และรอยลากกันไปหลายแห่ง คาดว่าฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสหลายคน   ส่วนกำลังพลของฝ่ายเราปลอดภัย
           สรุปผลจากการปฏิบัติการในครั้งนี้ กำลังพลของกองพันส่งทางอากาศที่ ๑ สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือกำลังพลที่ตกอยู่ในความกดดันของฝ่ายตรงข้ามได้ทันท่วงที ป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าปฏิบัติการทำลายกำลังพลของฝ่ายเราต่อไป และยึดศพของฝ่ายเราไปได้ นอกจากนี้ฝ่ายเราสามารถสังหาร,ทำลายฝ่ายตรงข้ามได้หลายคน ซึ่งทำให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ของฝ่ายเราได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการเป็นอย่างดี
          เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๕ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ กำลังพลของกองพันส่งทางอากาศที่ ๑ จากกองร้อยปืนเล็กส่งทางอากาศที่ ๑ จำนวน ๑ หมวดปืนเล็ก(เพิ่มเติมกำลัง)และจากกองร้อยปืนเล็กส่งทางอากาศที่ ๒ จำนวน ๒ หมวดปืนเล็กภายใต้การนำของผู้บังคับกองร้อยทั้ง ๒ กองร้อย ได้เคลื่อนที่ออกจากฐานลาดตระเวนบริเวณพิกัด คิวยู.๑๔๖๙ ร่วมกับกำลังพลของกองกำลังหน่วยรบเฉพาะกิจศูนย์สงครามพิเศษ โดยขึ้นการบังคับบัญชาของ พันโท ไชยยง  โพธิ์อุไร ผู้บังคับหน่วยกองกำลังหน่วยรบเฉพาะกินศูนย์สงครามพิเศษเพื่อเข้าปฏิบัติการกวาดล้าง,ทำลายกองกำลัง,ที่ตั้งแหล่งสะสมเสบียง,
อาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนพืชไร่ทุกชนิดของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่บริเวณพิกัด คิวยู.๑๓๖๘ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ ๐๙๔๕ ของวันเดียวกัน ขณะที่กำลังพลของฝ่ายเรากำลังปรับรูปขบวนเพื่อเข้า ปฏิบัติการกวาดล้าง,พิสูจน์ทราบขุมกำลังและที่ตั้งของฝ่ายตรงข้าม ได้ปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จำนวน ๕๐-๖๐ คน ที่บริเวณพิกัด คิวยู.๑๓๗๖๘๖ ฝ่ายเราได้ดำเนินกลยุทธคืบหนาเข้าหาฝ่ายตรงข้าม แต่ฝ่ายตรงข้ามได้ระดมยิงต้านทานการบุกของฝ่ายเราด้วยจรวด อาร์พีจี,อาวุธกล และปืนเล็กอย่างหนาแน่นตลอดเวลา การปะทะต่อสู้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นแม้ฝ่ายตรงข้ามมีที่กำบังดีกว่าและยึดชัยภูมิที่เป็นบริเวณเนินสูงข่มฝ่ายเรา  ย่อมได้เปรียบทั้งการตรวจการณ์และการระดมยิงต่อฝ่ายเราก็ตาม ฝ่ายเราก็ไม่ได้เกรงกลัวหรือย่อท้อ ได้พยายามรุกคืบหน้าต่อไปและระดมยิงด้วยอาวุธที่มีอยู่เพื่อตรึงและเปิดโอกาสให้กำลังพลที่กำลังเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนที่เข้าหาที่หมายต่อไป แต่ก็ถูกฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีที่กำบังที่ดีกว่า เกาะ,ระดมยิง และต้านทานการบุกของฝ่ายเราตลอดเวลา ครั้นเมื่อการปะทะต่อสู้ดำเนินไปได้ชั่วโมงเศษ กำลังพลของกองพันส่งทางอากาศที่ ๑ ได้ดำเนินกลยุทธเข้าตีโอบ โดยให้ ๒ หมวดปืนเล็กของกองร้อยปืนเล็กส่งทางอากาศที่ ๒ เข้าตีตรงหน้า ส่วน ๑ หมวดปืนเล็ก(เพิ่มเติมกำลัง)ของกองร้อยปืนเล็กส่งทางอากาศที่ ๑ เข้าตีโอบทางปีกซ้ายของฝ่ายตรงข้าม  การดำเนินการเข้าที่หมายได้ดำเนินการปะทะต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ต่อมาเมื่อกำลังพลที่เข้าตีเช้าตีโอบล้อม สามารถเข้าพื้นที่ที่กำหนดได้แล้ว กำลังพลฝ่ายเราได้ปฏิบัติการเข้าตีพร้อมกัน โดยได้ระดมยิงและเคลื่อนที่ประกอบการยิงเข้าหาที่หมายอย่างห้าวหาญเด็ดเดี่ยว การดำเนินการครั้งนี้ฝ่ายเราได้กระทำด้วยความรุนแรง และรวดเร็ว เป็นผลให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดระสำระสายเมื่อถูกปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง ๒ ด้าน จึงได้ล่าถอยไปทางทิศตะวันออก ฝ่ายเราได้รุกติดตามไป ซึ่งผู้ก่อการร้าย  ฯ   ได้ระดมยิงสกัดกั้นการไล้ติดตามของฝ่ายเรา  พร้อมกับแบ่งแยกกำลังออกเป็นหลายกลุ่มและหลบหนีไป เมื่อเวลาประมาณ ๐๔๐๐ ฝ่ายเราได้ทำการตรวจค้นบริเวณที่ปะทะ ปรากฏว่าได้พบรอยเลือดหยดเป็นกอง,ติดตามใบไม้ และรอยลากกันไปเป็นทางซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดหลายแห่ง คาดว่าผู้ก่อการร้าย ฯ เสียชีวิตไม่น้อยกว่า ๖ คน และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก ส่วนกำลังพลของฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บสาหัส ๒ นาย เป็นกำลังพลของ กองร้อยปืนเล็กส่งทางอากาศที่ ๒ หมวดปืนเล็กที่ ๒ จำนวน ๑ นาย และกำลังพลของชุดปฏิบัติการของกองรบพิเศษ(พลร่ม) ที่ ๑ อีก  ๑ นาย
          ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๑๕-๒๖ เมษายน ๒๕๑๕ กำลังพลของกองพันส่งทางอากาศที่ ๑ ส่วนหน้า กองอำนวยการฝึกร่วมปี ๑๕ ส่วนหน้าได้ปฏิบัติการกวาดล้างทำลายกำลัง,ที่ตั้งของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ บริเวณยอดเนิน(ภูหินล่องกล้า)อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแผนยุทธการภูขวาง ขั้นที่ ๒ ได้ปะทะ ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จำนวน ๑ ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.-
          เมื่อ ๑๔ เมษายน ๒๕๑๕ เวลาประมาณ ๐๘๒๐ กำลังพลของ กองร้อยปืนเล็ก  ส่งทางอากาศที่ ๑ กองพันส่งทางอากาศที่ ๑ ส่วนหน้า ภายใต้การนำของ ร้อยโท เยี่ยม  บุญยสัมพันธ์ ได้เคลื่อนย้ายกำลังจากฐานปฏิบัติการเตรียมพร้อมบริเวณค่ายลูกเสือพ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่บริเวณบ้านแม้วป่าขาบ(หมู่บ้านร้าง)อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พิกัด คิวยู.๒๓๗๕ เมื่อ เวลาประมาณ ๐๘๔๐ ของวันเดียวกัน และได้ตั้งฐานลาดตระเวนอยู่บริเวณนั้น ๑ คืน ต่อมากำลังพลทั้งหมดได้เคลื่อนย้ายออกจากฐานลาดตระเวนขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งหน้าเข้าหาที่หมายที่บริเวณพิกัด คิวยู.๑๘๕๗๗๕ (บริเวณยอดภูหินล่องกล้า) ครั้นต่อมาเมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๕ เวลาประมาณ ๐๔๓๐ ขณะที่ฝ่ายเราเคลื่อนที่ถึงบริเวณพิกัด คิวยู.๑๙๔๗๖๗ ฝ่ายเราได้สั่งเกตุการณ์เห็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บนสันเขาบริเวณพิกัด คิวยู.๑๙๕๗๖๘ ประมาณ ๗-๑๐ คน ผู้บังคับกองร้อย ฯ ได้สั่งให้ ร้อยตรี จำเนียร  ชมกลิ่น ผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ ๑ นำกำลังเข้ากวาดล้าง กำลังฝ่ายเราได้เคลื่อนที่เล็ดลอดไปตามภูมิประเทศจนกระทั่งใกล้จะถึงที่หมายจึงได้กระจายกำลังปรับรูปขบวนเพื่อปฏิบัติการต่อไป และในเวลาเดียวกันนั้นเองผู้ก่อการร้าย ฯ ได้สังเกตุการณ์เห็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายเรา ได้ระดมยิงเข้าหาฝ่ายเราทันที ฝ่ายเราได้รีบกระจายกำลังออกไปอย่างรวดเร็ว แล้วเคลื่อนที่ประกอบการยิงขึ้นไปหาฝ่ายตรงข้าม ซึ่งฝ่ายตรงข้ามได้ยิงสกัดกั้น,ขัดขวางและต้านทานการบุกของฝ่ายเราอย่างหนาแน่น และรุนแรงยิ่งขึ้น การปะทะต่อสู้จึงเริ่มรุนแรงขึ้น และเมื่อการปะทะดำเนินไปได้ประมาณ ๕ นาที ปรากฏว่าฝายตรงข้ามได้เพิ่มเติมกำลังเข้ามาทำการยิงต่อสู้กับฝ่ายเรา คาดว่ามีกำลังเพิ่มเติมอีกประมาณ ๑๐-๑๕ คน การปะทะจึงได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ฝ่ายเราได้พยายามรุกคืบหน้าต่อไปเป็นห้วง ๆ ด้วยการเคลื่อนที่สลับการยิง เพราะฝ่ายตรงข้ามมีที่กำบังดีกว่า จนกระทั่งการปะทะดำเนินไปได้ประมาณ  ๓๐  นาที  ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าเหลือกำลังที่จะต้นทานการบุกของฝ่ายเราไว้ได้ จึงได้ผละออกจากที่วางตัว และหลบหนีไปยังบริเวณที่เป็นป่ารกทึบ ทางด้านทิศเหนือของบริเวณพื้นที่ปะทะนั้น ฝ่ายเราได้ใช้ เอ็ม.๗๙ ระดมยิงสกัดกั้นการหลบหนี แต่ฝ่ายตรงข้ามก็สามารถหลบหนีไปได้ ฝ่ายเราได้ตรวจค้นบริเวณที่ปะทะและบริเวณที่ใช้ เอ็ม.๗๙ ยิงสกัดกัน ปรากฎว่าได้พบรอยเลือดลากกันไปหลายแห่ง คาดว่าผู้ก่อการร้าย ฯ เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคน และฝ่ายเรายึดได้เครื่องสนาม ๑ ชุด ภายในมีเสื้อผ้าเก่า ๆ และจากการสำรวจความเสียหายของฝ่ายเรา ปรากฏว่าฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บ ๑ นาย นอกนั้นปลอดภัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น